Wednesday, January 11th, 2017 | Author:

Kære medlemmer,
I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kulturcenter Vest islamisk Albertslund, Roskildevej 30B, 2620 Albertslund. Søndag d. 22.01.2017 kl. 11.00 (om formiddagen).

Dagsorden:
1. Ændring af navnet kulturcenter Vest islamisk til islamisk Center Vest.
2. Vedtægtsændring så bygningen ikke kan sælges eller hverken tage pant eller lån i bygningen.
3. Regler for medlemskab.
4. Fremlæggelse af færdiggjorte projekter de sidste 2 år.
5. Fremlæggelse af arbejdsprogram og kommende projekter.
6. Valg af advokat og revisor.
7. Evt. Behandling af indkomne forslag.
8. Fremlæggelse af regnskab.
9. Valg af bestyrelsen.

Ændringer til dagsordenen og opstilling af nye kandidater til bestyrelsen skal indsendes til den nuværende bestyrelse på mail (assad@live.dk og foreningens advokat Khuram Ahmed (khuram747@yahoo.dk) senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag som modtages senere end d. 12.01.2017 vil ikke komme med på dagsordnen.

OBS: Bemærk det er kun betalende medlemmer som har været medlem de sidste 3 måneder, der har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen.

Venlig hilsen

bestyrelsesformand/Assad Khilji

Wednesday, November 16th, 2016 | Author:

Efter utallige klager over parkeringen, hvor brandvejen til og fra Masjid har været blokeret, har vores nabo og myndighederne pålagt os at indgå en aftale med Kbh Park. Dette medfører at fremover SKAL bilerne på parkeringspladsen være parkeret i de afmærkede BÅSE. Al parkering udenfor afmærkede båse er på eget ansvar og vil blive pålagt ParkeringsBØDE direkte fra KBH Park. Bestyrelsen fratager sig ethvert ansvar og opfordrer til at komme i god tid for at få en parkeringsplads. Samtidig påminder vi om at der er masser af parkering ved Shell Tanken og omegn.
DEL BUDSKABET til alle jeres venner og bekendte

Håber på jeres forståelse og samarbejde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Albertslund Jamia Masjid

 

kbhparkering